هیچ محصولی یافت نشد.

سختی گیرهای رزینی یکی از انواع سختی گیرها هستند که برای کنترل سختی آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سختی گیرها از رزین‌های خاصی تشکیل شده‌اند که قابلیت جذب یون‌های مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم را دارند. این رزین‌ها در اثر جذب یون‌های فلزی، سختی آب را به طور موقت کاهش می‌دهند.

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی برای کنترل سختی آب در سیستم های تصفیه آب استفاده می شوند، و دارای اجزای مختلف از جمله : استوانه فلزی، رزین تبادل یون و سیستم کنترل دارد، این دستگاه به عنوان یک روش موثر در کنترل سختی آب استفاده می شود.

عملکرد سختی گیر رزینی

عملکرد سختی گیر رزینی بر مبنای تبادل یون است و به کمک رزین‌های تبادل یونی انجام می‌شود. این رزین‌ها قابلیت جذب یون‌های فلزی موجود در آب را دارند و این جذب منجر به کاهش سختی آب می‌شود. برای درک بهتر عملکرد سختی گیر رزینی، مراحل زیر را می‌توان توضیح داد:

  1. جذب یون‌های معدنی : رزین‌های تبادل یونی که در دستگاه سختی گیر رزینی قرار دارند، دارای گروه‌های تبادل یونی هستند که می‌توانند با یون‌های فلزی موجود در آب مبادله کنند. به عبارت دیگر، یون‌های فلزی مانند کلسیم (Ca2+) و منیزیم (Mg2+) جذب می‌شوند.
  2. مبادله یونی : در این مرحله، یون‌های فلزی جذب شده توسط رزین با یون‌های دیگر (معمولاً یون‌های سدیم Na+) جایگزین می‌شوند. این مبادله یونی به افزایش سطح یون‌های سدیم در آب منجر می‌شود.
  3. کاهش سختی آب : با جایگزینی یون‌های فلزی با یون‌های سدیم، سختی آب به طور موقت کاهش می‌یابد. یون‌های فلزی به صورت زمانی در رزین‌ها ذخیره می‌شوند و تا زمانی که ظرفیت رزین برای مبادله یونی به حداکثر می‌رسد، سختی آب به حداقل می‌رسد.
  4. تجدید بار : پس از مدتی استفاده، رزین‌ها به حداکثر ظرفیت جذب یون می‌رسند و نیاز به تجدید بار دارند. این مرحله به عنوان رگنراسیون یا تجدید بار انجام می‌شود. در این فرآیند، محلول‌های نمکی یا حمل‌کننده‌های خاص به رزین‌ها اعمال شده و یون‌های جذب شده از رزین‌ها جدا می‌شوند و رزین آماده به کار مجدد می‌شود.
  5. استفاده مجدد از رزین : پس از تجدید بار، رزین‌ها آماده به کار مجدد می‌شوند و این فرآیند می‌تواند چندین بار تکرار شود.

اجزای سختی گیر رزینی

اجزای سختی گیر رزینی شامل مخزن (محفظه یا هوزینگ)، رزین، نازل، و مانومتر می‌باشد. در زیر به توضیح مختصر هر یک از این اجزا اشاره شده است:

محفظه : محفظه یا هوزینگ بخشی از دستگاه سختی گیر رزینی است که در آن رزین تبادل یونی قرار دارد. این محفظه معمولاً از مواد مقاوم به شیمیایی ساخته شده است و وظیفه نگهداری رزین‌ها و انجام فرآیند تبادل یونی را دارد.

رزین تبادل یونی (Ion Exchange Resin) : رزین تبادل یونی مسئول اصلی کاهش سختی آب است. این نوع رزین‌ها دارای گروه‌های فعال تبادل یونی هستند که با یون‌های فلزی موجود در آب مبادله ایجاد می‌کنند. این فرآیند منجر به جذب یون‌های کلسیم و منیزیم و جایگزینی آن‌ها با یون‌های سدیم می‌شود.

نازل (Nozzle) : نازل بخشی از دستگاه است که مسئول تخلیه آب تصفیه شده از رزین می‌باشد. آب تصفیه شده به عنوان آب خروجی از این نازل به مصرف‌کننده می‌رسد.

مانومتر (Manometer) : مانومتر یک ابزار اندازه‌گیری است که فشار داخل مخزن را نشان می‌دهد. این اطلاعات از وضعیت و عملکرد دستگاه استفاده می‌شود و ممکن است برای کنترل و تنظیم فشار درون مخزن و یا برای اطلاع از زمان تجدید بار رزین‌ها مورد استفاده قرار گیرد