پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB310/01

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهبرنج
 • حداکثر دبی9 متر مکعب
 • هد استاتیکی64 متر
 • برق مصرفی تکفاز200 ولت
 • برق مصرفی سه فاز400 ولت

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB400/01

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • کشور سازندهایتالیا
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهبرنج
 • جنس پایهچدن
 • هد استاتیکی63 متر

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM214/01

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • کشور سازندهایتالیا
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهپایه
 • جنس پایهچدن
 • بیشترین ارتفاع هد استاتیکی44 متر

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CSB150/2

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • کشور سازندهایتالیا
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهچدن
 • جنس پایهچدن
 • هد استاتیکی21 متر

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CS100/2

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهچدن
 • جنس پایهچدن
 • کشور سازندهایتالیا
 • هد استاتیکی12.2 متر

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB100/00

 • نوع پمپخانگی
 • کشور سازندهایتالیا
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهبرنج
 • جنس پایهچدن
 •  هد استاتیکی41 متر

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB100/01

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • کشور سازندهایتالیا
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهبرنج
 • جنس پایهچدن
 •  هد استاتیکی41 متر

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل MD100

 • نوع پمپخانگی
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهنوریل
 • جنس پایهچدن
 • هد استاتیکی53 متر
 • کشور سازندهایتالیا

پمپ آب خانگی پنتاکس سری PM

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • جنس بدنهچدن
 • حداکثر دبی50 متر مکعب بر ساعت
 • هد استاتیکی88.2 متر
 • جنس شفتاستنلس استیل
 • گرید محافظتیIP44
 • درجه عایق بندیF

پمپ آب بشقابی پنتاکس سری CM

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی(پمپ بشقابی)
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهچدن
 • حداکثر دبی650 متر مکعب بر ساعت
 • هد استاتیکی92.5 متر
 • کلاس حفاظتیIP55
 • گرید عایق بندیF

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CB

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • حداکثر دبی36 متر مکعب بر ساعت
 •  هد استاتیکی98.7 متر
 • جنس بدنهچدنی
 • جنس شفت: استنلس استیل 416
 • گرید حفاظتیIP44
 • رده عایق بندیF

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CAM

تماس بگیرید
 • نوع پمپخانگی
 • جنس بدنهچدن
 • حداکثر دبی:700 متر معکب بر ساعت
 •  هد استاتیکی98.7 متر
 • جنس شفتاستنلس استیل 416
 • گرید حفاظتیIP44
 • رده عایق بندیF