پمپ آتش نشانی سمنان انرژی

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1102-32

 • قدرت موتور: 11 اسب بخار یا ۱۵ کیلووات
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی :سه فاز
 • دبی:21.7 مترمکعب برساعت
 • هد:86.3 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1502-32

 • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:22 مترمکعب برساعت
 • هد:89 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/552-40

 • قدرت موتور: 5.5 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:32 مترمکعب برساعت
 • هد:46 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/752-40

 • قدرت موتور: 7.5 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:39 مترمکعب برساعت
 • هد:56 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/1102-40

 • قدرت موتور: 11 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:35 مترمکعب برساعت
 • هد:59.5 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1102-40

 • قدرت موتور: 11 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:46 مترمکعب برساعت
 • هد:63 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1502-50

 • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:60 مترمکعب برساعت
 • هد:71 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1852-50

 • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:50 مترمکعب برساعت
 • هد:69 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1502-40

 • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:50 مترمکعب برساعت
 • هد:69 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1852-40

 • قدرت موتور: 18.5 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:45 مترمکعب برساعت
 • هد:78/2 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/2202-40

 • قدرت موتور: 22 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:55 مترمکعب برساعت
 • هد:92 متر
 • جنس پروانه:برنز

پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/1102-50

 • قدرت موتور: 11 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
 • ولتاژ:380
 • برق مصرفی: سه فاز
 • دبی:75 مترمکعب برساعت
 • هد:48 متر
 • جنس پروانه:برنز