قیمت

  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1/2 2 اینچ دنده ای و فلنچی

  3,255,000 تومان
  • مدل : آکوا 1/2 2 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : دنده ای و فلنچی موجود است
  • سایز اتصال : 1/2 2 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 10 اینچ فلنچی آکوا

  11,600,000 تومان
  • مدل : آکوا 10 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال :  فلنچی
  • سایز اتصال : 10 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 8 اینچ فلنچی آکوا

  9,080,000 تومان
  • مدل : آکوا 8 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال :  فلنچی
  • سایز اتصال : 8 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 6 اینچ فلنچی آکوا

  8,150,000 تومان
  • مدل : آکوا 6 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : فلنچی
  • سایز اتصال : 6 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 5 اینچ فلنچی آکوا

  7,150,000 تومان
  • مدل : آکوا 5 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : فلنچی
  • سایز اتصال : 5 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 4 اینچ فلنچی آکوا

  6,100,000 تومان
  • مدل : آکوا 4 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : فلنچی
  • سایز اتصال : 4 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس آکوا 3 اینچ فلنچی

  4,050,000 تومان
  • مدل : آکوا 3 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال :  فلنچی
  • سایز اتصال : 3 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 3 اینچ آکوا دنده ای

  3,525,000 تومان
  • مدل : آکوا 3 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : دنده ای
  • سایز اتصال : 3 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 2 اینچ دنده ای آکوا

  2,150,000 تومان
  • مدل : آکوا 2 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : دنده ای
  • سایز اتصال : 2 اینچ
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 1/2 1 اینچ دنده ای آکوا

  1,960,000 تومان
  • مدل : آکوا 1/2 1 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : دنده ای
  • سایز اتصال : 1/2 1 اینچ
  • دبی : 6 متر مکعب بر ساعت
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس 1/4 1 اینچ دنده ای آکوا

  1,900,000 تومان
  • مدل : آکوا 1/4 1 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : دنده ای
  • سایز اتصال : 1/4 1 اینچ
  • دبی : 6 متر مکعب بر ساعت
  • دارای یکسال گارانتی بدنه

  سختی گیر مغناطیس آکوا 1 اینچ

  1,150,000 تومان
  • مدل : آکوا 1 اینچ
  • جنس بدنه : استنلس استیل
  • نوع اتصال : دنده ای
  • سایز اتصال : 1 اینچ
  • دبی : 4 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر فشار کاری : 16 بار
  • دارای یکسال گارانتی بدنه