پمپ شناور ۲ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی:292 متر
 • دبی : 9 متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور: 15 اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F

پمپ شناور ۲/۱.۲ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی:336 متر
 • دبی : 14 متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور: 33 اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F

پمپ شناور ۳ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی:51 متر
 • دبی : 45 متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور: 15 اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F

پمپ شناور ۴ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی:520 متر
 • دبی : 70 متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور: 251 اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F

پمپ شناور ۵ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی:222 متر
 • دبی : 100 متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور: 125 اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F
 • حالت نصب بصورت عمودی

پمپ شناور ۶ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی: 155 متر
 • دبی : ۲۱۰ متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور 100 اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F
 • حالت نصب بصورت عمودی

پمپ شناور ۸ اینچ پمپیران

تماس بگیرید
 • برند: پمپیران
 • هد استاتیکی: ۲۲۸ متر
 • دبی : ۲۱۰ متر مکعب
 • حداکثر قدرت موتور ۳۰۰ اسب بخار
 • جنس پروانه :چدن
 • جنس بدنه: جدن
 • کلاس حفاظتی: IP68
 • گرید عایق بندی: F
 • حالت نصب بصورت عمودی