هیچ محصولی یافت نشد.

دستگاه آنالایزر مایعات یک تجهیزات تحلیلی است که برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مایعات در صنایع مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا ویژگی‌های مختلفی از جمله غلظت مواد شیمیایی، pH، دما، رنگ، کدری، الکترولیت و دیگر ویژگی‌های مایعات را اندازه‌گیری و مشخص کنند.

از آنجا که تحلیل دقیق مایعات در صنایع مختلف مهم است، انواع گوناگونی از آنالیزرهای مایعات وجود دارد که هر یک برای اندازه‌گیری و شناسایی پارامترهای خاصی طراحی شده‌اند.

انواع آنالایزرهای مایعات

  1. آنالایزرهای pH: برای اندازه‌گیری دقیق مقدار pH مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. pH نشاندهنده اسیدی یا بازی بودن یک مایع است.
  2. آنالایزرهای الکترولیت: برای اندازه‌گیری غلظت یون‌های الکترولیتی موجود در محیط مایع استفاده می‌شوند.
  3. آنالایزرهای کلر: برای اندازه‌گیری میزان کلر موجود در آب و سایر محیط‌ها به منظور ضدعفونی و تصفیه آب.
  4. آنالایزرهای رنگ: برای اندازه‌گیری رنگ مایعات به منظور تشخیص تغییرات رنگی که ممکن است ناشی از آلودگی یا تغییرات شیمیایی باشد.
  5. آنالایزرهای گازهای حل شده: برای اندازه‌گیری و تحلیل گازهای حل شده در مایعات استفاده می‌شود که در کنترل فرآیندهای صنعتی بسیار مهم است.
  6. آنالایزرهای COD/BOD: برای اندازه‌گیری نیازهای اکسیژن شیمیایی و بیولوژیکی در آب و اندازه‌گیری آلودگی آب‌ها به کار می‌روند.

این تجهیزات در آب استخر، کارخانجات، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، بهداشت، محیط‌زیست و صنایع دیگر برای پایش و کنترل کیفیت مایعات به کار می‌روند و به کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از خطرات مرتبط با تغییرات ناخواسته در مایعات کمک می‌کنند.

خرید آنالیزر مایعات

انواع آنالیزرهای مایعات و گازها و همچنین دیگر تجهیزات کنترل ایمنی را می توان از فراتاسیسات تهیه نمایید.