هیچ محصولی یافت نشد.

کوره‌ هوای گرم در مکان‌های مختلفی مانند کارخانه‌، انبار، اداره‌ها، و سایر فضاهای صنعتی یا تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی آنها تأمین گرمای مورد نیاز برای ایجاد شرایط آب و هوای مطلوب در فضاهای مختلف است.

کوره هوای گرم

"کوره هوای گرم" یک تجهیزات گرمایشی است که برای تولید هوای گرم برای یک محیط مشخص استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها معمولا از یک سیستم سوخت مانند گاز یا نفت، یا از منابع انرژی دیگر برای ایجاد حرارت استفاده می‌کنند.

نوع سوخت مورد استفاده، نحوه انتقال حرارت، ساختار، و ظاهر کوره هوای گرم ممکن است بسته به نوع و مدل دستگاه متفاوت باشد. این دستگاه‌ها به عنوان یکی از راهکارهای گرمایشی صنعتی یا تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع کوره هوای گرم

کوره هوای گرم بر اساس عوامل مختلفی از جمله (نوع سوخت، نحوه انتقال و کاربرد ) دسته بندی می شوند.

کوره هوای گرم بر اساس سوخت

  • گازی: از گازهای طبیعی یا گازهای مایع مثل پروپان یا بوتان استفاده می‌کند.
  • نفتی: از نفت یا دیزل به عنوان سوخت استفاده می‌کند.
  • الکتریکی: برق را به عنوان منبع انرژی برای تولید گرما استفاده می‌کند.

کوره هوای گرم بر اساس انتقال حرارت

  • کوره های هوای گرم توزیعی: گرمای تولید شده را از طریق هوا به فضاهای مختلف منتقل می‌کنند.
  • کوره های هوای گرم زیرسطحی: گرمای تولید شده را از طریق لوله‌ها یا سیستم‌های زیرسطحی به فضاها منتقل می‌کنند.

کوره هوای گرم بر اساس کاربرد

  • صنعتی: برای گرم کردن فضاهای بزرگ صنعتی یا کارخانه‌ها
  • تجاری: برای گرم کردن ادارات، فروشگاه‌ها و فضاهای تجاری
  • مسکونی: برای گرم کردن خانه‌ها و فضاهای مسکونی

هر کدام از انواع کوره هوای گرم ممکن است با توجه به نیازهای خاص و شرایط محیطی متفاوتی انتخاب شوند.