گولر گازی

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

قیمت

  کولر گازی گرین 30000 مدل GWS-H30P1T1/R1

  • عملکرد:  سرمايش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی: B
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:ندارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت  45 تا 65 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:2 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  اسپلیت کاستی هایسنس 60000 اینورتر HIC-60

  • عملکرد:  سرمايش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی:A
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 75 تا 100 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل وگرمسیر
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  کولر گازی ایستاده هایسنس 55000 مدل HFH-55FM

  87,000,000 تومان
  • عملکرد:  سرمايش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی:B
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 80 تا 110 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  کولر گازی هایسنس 30000 اینورتر HIH-30VQ

  57,000,000 تومان
  • عملکرد:  سرمايش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی:B
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت  40 تا 60 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  کولر گازی 18000 سرد هایسنس HRTC-18TQ

  29,000,000 تومان
  • عملکرد: سرمايش
  • برچسب مصرف انرژی:B
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:ندارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 25 تا 35 مترمربع
  • مناسب برای آب و هوای:حاره ای
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  کولر گازی هایسنس 24000 مدل مایا HRH-24TQ

  33,000,000 تومان
  • کمپرسور:روتاری
  • عملکرد: سرمايش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی:B
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:ندارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت  34 تا 45 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  کولر گازی سرد 12000 هایسنس HRTC-12TQ

  21,000,000 تومان
  • عملکردسرمایی
  • برچسب مصرف انرژی: A
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:ندارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 17 تا 22 مترمربع
  • مناسب برای آب و هوای: حاره ای
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی -5سال کمپرسور

  کولر گازی هایسنس 18000 اینورتر HIH-18TG

  34,200,000 تومان
  • کمپرسورروتاری 
  • عملکردسرمایش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی: A
  • نوع گاز مبرد: R410a
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 25 تا 35 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای: معتدل
  • کشور سازنده:چین
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 5سال کمپرسور

  کولر گازی ال جی 12000 اینورتر آرتکول NA128SK1

  • کمپرسورروتاری 
  • عملکردسرمایش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی: A
  • نوع گاز مبردR410a
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 17 تا 22 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل
  • کشور سازنده:تایلند
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

  کولر گازی ال جی 24000 نیو تایتان NB246TQ

  • کمپرسورروتاری 
  • عملکردسرمایش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی: B
  • نوع گاز مبردR22
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت 34 تا 45 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای:معتدل
  • کشور سازنده:تایلند
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

  کولر گازی ال جی 18000 اینورتر آرتکول NA188SK3

  • کمپرسورروتاری 
  • عملکردسرمایش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی: A
  • نوع گاز مبردR410
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت  25 تا 35 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای: حاره ای
  • کشور سازنده:تایلند
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

  کولر گازی ال جی 24000 اینورتر آرتکول NA248SK3

  • کمپرسورروتاری 
  • عملکردسرمایش و گرمایش
  • برچسب مصرف انرژی: A
  • نوع گاز مبردR410a
  • اینورتر:دارد
  • مساحت تحت پوشش: مساحت  34 تا 45 متر مربع
  • مناسب برای آب و هوای: معتدل
  • کشور سازنده:تایلند
  • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10