مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 200KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 225 متر مکعب
 • توان حرارتی 170000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 160KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 180 متر مکعب
 • توان حرارتی 140000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 120KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 130 متر مکعب
 • توان حرارتی 100000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 80KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 60 متر مکعب
 • توان حرارتی 70000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 60KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 45 متر مکعب
 • توان حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 40KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 30 متر مکعب
 • توان حرارتی 35000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس 20KW

 • دارای اتصال فلنج
 • ساخته شده از Stainless Steel316 L
 • مناسب با حجم استخر 15 متر مکعب
 • توان حرارتی 18000 کیلوکالری بر ساعت
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE120

12,122,000 تومان
 • فشار کار 10 با
 • جنس بدنه استنلس استیل 316
 • توان حرارتی 400kbtu/h , 120kw
 • دبی عبوری در سمت ديگ 50 لیتر بر دقیقه
 • دبی عبوری در سمت استخر 360 لیتر بر دقیق
 • دارای اتصالات ورودی 1 اینچ و خروجی 11/2 اینچ
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE75

9,582,000 تومان
 • فشار کار 10 با
 • جنس بدنه استنلس استیل 316
 • توان حرارتی 260kbtu/h , 75kw
 • دبی عبوری در سمت ديگ 35 لیتر بر دقیقه
 • دبی عبوری در سمت استخر 300 لیتر بر دقیق
 • دارای اتصالات ورودی 1 اینچ و خروجی 11/2 اینچ
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE60

6,939,000 تومان
 • فشار کار 10 با
 • جنس بدنه استنلس استیل 316
 • توان حرارتی 200kbtu/h , 60kw
 • دبی عبوری در سمت ديگ 30 لیتر بر دقیقه
 • دبی عبوری در سمت استخر 250 لیتر بر دقیق
 • دارای اتصالات ورودی 1 اینچ و خروجی 11/2 اینچ
 • ...

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE40

4,835,000 تومان
 • فشار کار 10 با
 • جنس بدنه استنلس استیل 316
 • توان حرارتی 40 KW و 18 فوت مربع
 • دبی عبوری در سمت ديگ 25 لیتر بر دقیقه
 • دبی عبوری در سمت استخر 200 لیتر بر دقیق
 • دارای اتصالات ورودی 1 اینچ و خروجی 11/2 اینچ
 • ...