قیمت

  چیلر 423 تن اسکرو آب خنک مدیا مدل LSBLG1490/MZ

  تماس بگیرید
  • کمپرسور: اسکرو
  • گاز مبرد: R22
  • ظرفیت سرمایش: 300 تن
  • برق مصرفی: سه‌فاز 400 ولت
  • گارانتی: بدرتک الکتریک
  • کشور سازنده: چین

  چیلر 300 تن اسکرو آب خنک مدیا مدل LSBLG1060/MZ

  تماس بگیرید
  • کمپرسور: اسکرو
  • گاز مبرد: R22
  • ظرفیت سرمایش: 300 تن
  • برق مصرفی: سه‌فاز 400 ولت
  • گارانتی: بدرتک الکتریک
  • کشور سازنده: چین

  چیلر 114 تن اسکرو آب خنک مدیا مدل LSBLG400/MZ

  تماس بگیرید
  • کمپرسور: اسکرو
  • گاز مبرد: R22
  • ظرفیت سرمایش: 114 تن
  • برق مصرفی: سه‌فاز 400 ولت
  • گارانتی: بدرتک الکتریک
  • کشور سازنده: چین

  چیلر 91 تن اسکرو آب خنک مدیا مدل LSBLG320/MZ

  تماس بگیرید
  • کمپرسور: اسکرو
  • گاز مبرد: R22
  • ظرفیت سرمایش: 91 تن
  • برق مصرفی: سه‌فاز 400 ولت
  • گارانتی: بدرتک الکتریک
  • کشور سازنده: چین

  چیلر 257 تن اسکرو هوا خنک مدیا سری AQUA مدل LSBLGW900/C

  تماس بگیرید
  • کمپرسور: اسکرو
  • گاز مبرد: R134
  • ظرفیت سرمایش: 257 تن
  • برق مصرفی: سه‌فاز 400 ولت
  • گارانتی:بدرتک الکتریک
  • کشور سازنده: چین

  چیلر 107 تن اسکرو هوا خنک مدیا سری AQUA مدل LSBLGW380/C

  تماس بگیرید
  • کمپرسور: اسکرو
  • گاز مبرد: R22
  • ظرفیت سرمایش: 107تن
  • برق مصرفی: سه‌فاز 400 ولت
  • گارانتی:بدرتک الکتریک
  • کشور سازنده: چین