فروشگاه

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

قیمت

  چیلر 141 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLG®F500M-M

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:141 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 76 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLG®F270M-M

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:76 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 122 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLGF430MT3/NB-M

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:122 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 100 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLGF350MT3/NB-M

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:100 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 65 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLGF230MT3/NB-M

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:65 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 34 تن اسکرال هوا خنک گری مدل LSQWRF130M/NAD-M

  • نوع کمپرسور: اسکرال
  • ظرفیت سرمایش: 34 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 20 تن اسکرال هوا خنک گری مدل LSQWRF80M/NAD-M

  • نوع کمپرسور: اسکرال
  • ظرفیت سرمایش: 20 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 17 تن اسکرال هوا خنک گری مدل LSQWRF65M/NAD-M

  • نوع کمپرسور: اسکرال
  • ظرفیت سرمایش: 17 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 43 تن اسکرال آب خنک گری مدل SSD1500LW-M

  • نوع کمپرسور: اسکرال
  • ظرفیت سرمایش:43 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 21 تن اسکرال آب خنک گری مدل SSD750LW-M

  • نوع کمپرسور: اسکرال
  • ظرفیت سرمایش:21 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 540 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1900H

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:540 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

  چیلر 54 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG190H

  • نوع کمپرسور: اسکرو
  • ظرفیت سرمایش:54 تن
  • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
  • کشور سازنده:چین
  • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)