فروشگاه

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

قیمت

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1102-32

  • قدرت موتور: 11 اسب بخار یا ۱۵ کیلووات
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی :سه فاز
  • دبی:21.7 مترمکعب برساعت
  • هد:86.3 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1502-32

  • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:22 مترمکعب برساعت
  • هد:89 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/552-40

  • قدرت موتور: 5.5 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:32 مترمکعب برساعت
  • هد:46 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/752-40

  • قدرت موتور: 7.5 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:39 مترمکعب برساعت
  • هد:56 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/1102-40

  • قدرت موتور: 11 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:35 مترمکعب برساعت
  • هد:59.5 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1102-40

  • قدرت موتور: 11 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:46 مترمکعب برساعت
  • هد:63 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1502-50

  • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:60 مترمکعب برساعت
  • هد:71 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1852-50

  • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:50 مترمکعب برساعت
  • هد:69 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1502-40

  • قدرت موتور: 15 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:50 مترمکعب برساعت
  • هد:69 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/1852-40

  • قدرت موتور: 18.5 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:45 مترمکعب برساعت
  • هد:78/2 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 250/2202-40

  • قدرت موتور: 22 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:55 مترمکعب برساعت
  • هد:92 متر
  • جنس پروانه:برنز

  پمپ آتش نشانی سمنان انرژی مدل 200/1102-50

  • قدرت موتور: 11 کیلو وات و سرعت آن 2900 دور در دقیقه
  • ولتاژ:380
  • برق مصرفی: سه فاز
  • دبی:75 مترمکعب برساعت
  • هد:48 متر
  • جنس پروانه:برنز