قیمت

  پمپ آب دوپروانه خانگی یک اسب آبارا CDA 1.00 ML

  5,550,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 1.00 ML
  • حداکثر هد : 39.5 متر
  • حداکثر دبی : 5.4 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت :استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • قدرت: 1 اسب / 0.75 کیلووات
  • ساخت ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • گارانتی تعویض18 ماه و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی دو اسب آبارا CDA 2.00 ML

  10,780,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 2.00 ML
  • حداکثر هد : 60.5 متر
  • حداکثر دبی : 6.6 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت: استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • قدرت: 2 اسب / 1.5 کیلووات
  • ساخت کشور:ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی دو اسب آبارا CDA 2.00 TL

  9,820,000 تومان
  • مدل :بارا دوپروانه CDA 2.00 TL
  • حداکثر هد : 60.5 متر
  • حداکثر دبی : 6.6 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت :استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  •  قدرت:2 اسب / 1.5 کیلووات
  • ساخت کشور: ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • 18 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی سه اسب آبارا CDA 3.00 ML

  13,800,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 3.00 ML
  • حداکثر هد : 60.5 متر
  • حداکثر دبی : 8.4 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت :استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • قدرت: 3 اسب / 2.2 کیلووات
  • ساخت کشور:ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی سه اسب آبارا CDA 3.00 TL

  12,320,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 3.00 TL
  • حداکثر هد : 60.5 متر
  • حداکثر دبی : 8.4 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت :استنلس استیل
  • قدرت: 3 اسب / 2.2 کیلووات
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • ساخت کشور :ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • 18 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی چهار اسب آبارا CDA 4.00 TL

  22,300,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 4.00 TL
  • حداکثر هد : 67 متر
  • حداکثر دبی : 11.4 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت :استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • توان 4 اسب / 3 کیلووات
  • برق مصرفی :سه فاز
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • ساخت ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی پنج و نیم اسب آبارا CDA 5.50 TL

  23,120,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 4.00 TL
  • حداکثر هد : 76.5 متر
  • حداکثر دبی : 12.6 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت: استنلس استیل
  • توان: 5.5 اسب / 4 کیلووات
  • برق مصرفی: سه فاز
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • ساخت ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی هفت و نیم اسب آبارا CDA 7.50 TL

  25,957,000 تومان
  • ابارا دوپروانه CDA 7.50 TL
  • ساخت ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • توان 7.5 اسب / 5.5 کیلووات
  • برق سه فاز
  • حداکثر هد : 85 متر
  • حداکثر دبی : 19 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • دارای شفت استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • 18 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی ده اسب آبارا CDA 10.00 TL

  34,000,000 تومان
  • مدل :ابارا دوپروانه CDA 10.00 TL
  • حداکثر هد : 85 متر
  • حداکثر دبی : 33 مترمکعب بر ساعت
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت :
  • استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • قدرت: 10 اسب / 7.5 کیلووات
  • برق مصرفی :سه فاز
  • ساخت ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • 18 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی پونزده اسب آبارا CDA 15.00 TL

  44,000,000 تومان
  • برند:ابارا
  • مدل: دوپروانه CDA 15.00 TL
  • توان 15 اسب / 11 کیلووات
  • حداکثر هد : 100 متر
  • حداکثر دبی : 36 مترمکعب بر ساعت
  • دارای شفت استنلس استیل
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • برق سه فاز
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • ساخت کشور: ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی یک و نیم اسب ابارا CDA 1.50 M

  15,400,000 تومان
  • مدل: CDA 1.50 M
  • توان 1.5 اسب / 1.1 کیلووات
  • حداکثر هد : 50.8 متر
  • حداکثر دبی : 6 مترمکعب بر ساعت
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس شفت: استنلس استیل
  • ساخت کشور ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا

  پمپ آب دوپروانه خانگی یک و نیم اسب ابارا CDA 1.50 T IE3

  21,807,000 تومان
  • ابارا دوپروانه CDA 1.50 T IE3
  • توان :1.5 اسب / 1.1 کیلووات
  • حداکثر هد : 50.8 متر
  • حداکثر دبی : 6 مترمکعب بر ساعت
  • حداکثر دمای کارکرد : 40 درجه سانتی
  • جنس پروانه : برنجی
  • جنس بدنه : چدن
  • دارای شفت استنلس استیل
  • تحت لیسانس صددرصدی ابارا ایتالیا
  • ساخت ایران (با سرمایه گذاری ابارا ژاپن)
  • گارانتی تعویض 18 ماه  و 10 سال خدمات پس ازفروش شرکت ابارا