پمپ آب طبقاتی گراندفوس ۳ اسب سری CR

 • برند:گراندفوس (Grundfos)
 • نوع پمپطبقاتی عمودی
 • دبی: 13.1 مترمکعب بر ساعت
 • هد: 51.36 متر
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهاستیل ضد زنگ
 • جنس شفتاستیل ضد زنگ
 • کلاس عایق بندیF
 • استاندارد راندمان: IE3, IE4
 • کشور سازندهدانمارک

پمپ آب طبقاتی گراندفوس ۰.۵ اسب سری CR

 • برند:گراندفوس (Grundfos)
 • نوع پمپطبقاتی عمودی
 • دبی: 4.43 مترمکعب بر ساعت
 • هد: 33 متر
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهاستیل ضد زنگ
 • جنس شفتاستیل ضد زنگ
 • کلاس عایق بندیF
 • استاندارد راندمان: IE3, IE4
 • کشور سازندهدانمارک

پمپ آب طبقاتی عمودی گراندفوس ۲ اسب سری CR

 • برند:گراندفوس (Grundfos)
 • نوع پمپطبقاتی
 • دبی: 23.7 مترمکعب بر ساعت
 • هد: 42.7 متر
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهاستیل ضد زنگ
 • جنس شفتاستیل ضد زنگ
 • کلاس عایق بندیF
 • استاندارد راندمان: IE3, IE4
 • کشور سازندهدانمارک

پمپ آب طبقاتی عمودی گراندفوس ۴ اسب سری CR

 • برند:گراندفوس (Grundfos)
 • نوع پمپطبقاتی
 • دبی: 23.7 مترمکعب بر ساعت
 • هد: 42.7 متر
 • جنس بدنهچدن
 • جنس پروانهاستیل ضد زنگ
 • جنس شفتاستیل ضد زنگ
 • کلاس عایق بندیF
 • استاندارد راندمان: IE3, IE4
 • کشور سازندهدانمارک