بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-40 توان 30 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-40
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 92 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 55 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-50 توان 25 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-50
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 69 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 70 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-40 توان 25 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-40
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 77 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 62 مترمکعب
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 200-50 توان 25 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 200-50
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 57 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 90 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-50 توان 20 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-50
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 60 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 70 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-40 توان 20 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-40
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 69 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 45 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 200-50 توان 20 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 200-50
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 52 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 75 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-40 توان 15 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 200-40
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 60 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 45 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 200-50 توان 15 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 200-50
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 42 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 60 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 200-40 توان 15 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 200-40
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 58 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 35 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-32 توان 15 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-32
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 73 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 18 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران مدل 250-32 توان 10 اسب

تماس بگیرید
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • جنس پروانه پمپ : چدن
 • دارای 2 عدد پمپ پمپیران مدل 250-32
 • دارای تابلو برق دور ثابت هیوندای
 • حداکثر فشار تست پمپ 16 بار
 • حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ 66 متر
 • حداکثر آبدهی پکیج بوستر پمپ 16 مترمکعب بر ساعت
 • منبع تحت فشار امرا 50 لیتری
 • اتصالات چدنی یا برنجی ایرانی درجه 1

در این مطلب می خواهیم انواع بوستر پمپ آتشنشانی را بررسی کنیم. در ادامه این مطلب با فراتاسیسات همراه باشید تا عواملی را که روی قیمت بوستر پمپ تاثیر دارند، بررسی کنیم.

بوستر پمپ آتش نشانی چیست؟

بوستر پمپ از اتصال چند موتور پمپ به شکل موازی تشکیل شده و با یک خط آب تغذیه می گردند. در سالن های ورزشی، پروژه های اداری، بیمارستان ها، برای تامین همزمان فشار هد یا ارتفاع و دبی یا حجم آبدهی بالا جهت سیستم اطفا حریق استفاده میشود. عملکرد و مشخصات فنی دستگاه، کمپانی سازنده، کیفیت و راندمان محصول، گارانتی و خدمات از جمله مواردی هستند که زمان انتخاب و خرید بوستر پمپ آتشنشانی باید دقت شود.

انواع بوستر پمپ آتش نشانی

در ساختمان ها و صنایع از انواع بوستر پمپ آتش نشانی استفاده می شود و در یک بوستر تجهیزات و قطعات متفاوتی همانند پمپ اصلی، پمپ رزرو،  جوکی پمپ، فلومتر، شیر یکطرفه ، کلکتور و... نصب می شوند.

اگر از لحاظ دقت بخواهیم  بوستر پمپ آتش نشانی را دسته بندی نماییم باید بگوییم که بوستر پمپ آتش نشانی با دور ثابت و بوستر پمپ آتشنشانی سافت استارتی  از پرکاربردترین نوع های بوستر پمپ آتش نشانی محسوب می شوند.

بوستر پمپ دور ثابت آتش نشانی

ساختمان هایی که دارای چند طبقه می باشند استفاده از یک بوستر پمپ می‌تواند موجب شود تا به راحتی آب منتقل شود و همچنین فشار آب افزایش داشته باشد همچنین به میزان دلخواه جریان آب به گردش در بیاید و منجر به ایجاد فشار آب در لوله ها شود.

استفاده از بوستر پمپ دور ثابت دارای مزیت های بسیار زیادی می باشد که  از مزیت های آن می توان به ثبات فشار آب ، جریان آب پرفشار، جلوگیری از نوسانات آب اشاره نمود.

(بوستر پمپ دور ثابت آتش نشانی دارای هد و دبی بالایی می باشد و هنگام حریق در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند به بیشترین سرعت و بازدهی برسد). بر اساس  تعداد و نوع لوازم های  آتش نشانی موجود در ساختمان  می‌توان ظرفیت یک بوستر پمپ آتش نشانی را مشخص نمود.

نکته: بوستر پمپ آتش نشانی به یک تابلو برق که دو مدار فرمان و قدرت دارد مجهز می باشد. در مدار قدرت لوازم کنترلی برای حفاظت قطعات ودر مدار فرمان تجهیزاتی  جهت حفاظت از الکتروپمپ ها نصب می شوند.سناریوی کار این دو در کنار هم سیستم تکامل یافته  وتمام اتوماتیکی را با ضریب اطمینان بالا برای اطفاء حریق به ارمغان می آورد.

جوکی پمپ چیست؟

پمپ پیشرو یا جوکی پمپ آتش نشانی به پمپ آبی گفته می شود که در ساخت بوستر پمپ آتش نشانی استفاده می شود، فشار پمپ آب جوکی با فشار پمپ های اصلی و رزرو بوستر پمپ آتش نشانی  برابری می کند ولی دارای دبی کمتری نسبت به یک اسپرینکلر می باشد.

عملکرد بوستر پمپ آتشنشانی

این سری ازسیستم ها برای تامین فشار سیستم اطفا حریق پروژه هایی مانند مجتمع ها، کارخانجات و مصارف خانگی در حجم بالا کاربرد دارند.

اجزای بوستر پمپ
 • الکتروپمپ
 • کلکتور مکش و دهش
 • مخزن تحت فشار
 • تابلوی برق و کنترل
 • سوییچ فشار
 • انتقال دهنده فشار
 • مانومتر
 • اتصالات تبدیل
 • فلنچ ها
 • شاسی

عملکرد بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ های آتش نشانی به شکل دور ثابت طراحی و تولید می شوند. عملکرد این سیستم ها بدین شکل است که از چندین الکتروپمپ تشکیل شده در این مدل از بوسترپمپ ها مقدار دبی به وسیله پرشرسوئیچ ها تعیین می شود. هنگامی که تغییری در شبکه آب مصرفی نباشد، و مقدار فشار آب مصرفی تغییری نکند، الکتروپمپ های بوستر پمپ از مدار خارج میگردد و خاموش می شوند. در مقابل هنگامی که مصرف آب ساختمان افزایش یابد و فشار کاهش یابد، برای برقراری تعادل فشار، اولین الکتروپمپ وارد مدار شده و شروع به کار می کند. با همین روند با تغییر فشار آب الکتروپمپ ها وارد مدار شده و فشار را به بالاترین میزان آن رسانده و فشار را بالا نگه میدارد. در نتیجه فشار مورد نیاز به وسیله پرشرسوئیچ ها ثابت نگه داشته می شود. برای آگاهی از قیمت بوستر پمپ آتشنشانی در ظرفیت های متنوع با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

محاسبه ظرفیت بوستر پمپ آتشنشانی

شما مشتریان گرامی می توانید جهت مشاوره رایگان برای محاسبه بوستر پمپ آتشنشانی مورد نیاز خود و یا استعلام قیمت بوستر پمپ آتشنشانی با کارشناسان فروش فراتاسیسات تماس حاصل فرمایید.

قیمت بوستر پمپ آتشنشانی

شما مشتریان عزیز می توانید جهت محاسبه بوستر پمپ آتشنشانی مورد نیاز پروژه خود و یا استعلام قیمت بوستر پمپ های آتشنشانی با گارانتی معتبر و شرکتی به وسیله تلفن و حضوری از مشاوره کارشناسان فنی مجموعه فراتاسیسات استفاده نمایید.

خرید بوستر پمپ آتشنشانی

قیمت بوستر پمپ آتشنشانی با توجه به تنوع ظرفیت و کارایی آن متفاوت است. شما مشتریان عزیز میتوانید مشخصات بوستر پمپ آتشنشانی قرار داده شده در سایت را مشاهده و در صورت نیاز به استعلام قیمت هر یک از اجزی بوستر پمپ با کارشناسان فنی مجموعه تماس بگیرید.جهت خرید هرگونه تجهیزات پمپ و آبرسانی با ما تماس بگیرید.