فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل V700

 • آبدهی 19.50m3/hr
 • قشار کاری 2.5bar
 • سیلیس مورد نیاز 210 کیلوگرم
 • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل V650

 • آبدهی 15.60m3/hr
 • قشار کاری 2.5bar
 • سیلیس مورد نیاز 145 کیلوگرم
 • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل V500

 • آبدهی 11.10m3/hr
 • قشار کاری 2.5bar
 • سیلیس مورد نیاز 85 کیلوگرم
 • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T700

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی19.5m3/hr
 • 200 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 80 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T600

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی14.6m3/hr
 • 165 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 60 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T500

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی10m3/hr
 • 95 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 40 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T450

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی8m3/hr
 • 75 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 32 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 40 متر مکعب
 • ...

سیلیس کریستالی ایمکس Emaux

195,000 تومان
 • ریز اندازه ذرات 0.5 تا 0.8 میلی متر
 • متوسط اندازه ذرات 1 تا 2 میلی متر
 • درشت اندازه ذرات 3 تا 4 میلی مت
 • قابل ارائه در بسته های 25 کیلوگرمی
 • ساخت چین و تحت لیسانس ایمکس استرالیا
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV35

20,875,000 تومان
 • آبدهی 30.9m3/hr
 • قطر فیلتر 87cm
 • دارای گیج فشار
 • سیلیس مورد نیاز 430 کیلوگرم
 • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
 • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 125 متر مکعب
 • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 155 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV31

 • آبدهی 24.7m3/hr
 • قطر فیلتر 78cm
 • دارای گیج فشار
 • سیلیس مورد نیاز 320 کیلوگرم
 • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
 • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 100 متر مکعب
 • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 125 متر مکعب
 • ...