پمپ طبقاتی افقی

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

قیمت

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U5-200/7

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 8.4 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:80.3 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U7-300/6

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 9.6 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:74.3 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U5-200/7

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 8.4 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:8.3 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس مدل U7-300/6

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 9.6متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 74.3متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۰.۵ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 80 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 21.7متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۰.۷ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 80 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 32.7متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۰.۹ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 80 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:44.3 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۱ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 240 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:55.3 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۳ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 180 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:72.5 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۲.۵ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 240 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی:83.5 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۲ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 240 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 47.6 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا

  پمپ آب طبقاتی پنتاکس ۱.۸ اسب سری ULTRA-S

  • برند: Pentax
  • نوع پمپطبقاتی
  • حداکثر دبی: 180 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع هد استاتیکی: 48 متر
  • جنس بدنهاستنلس استیل 304
  • جنس شفتاستنلس استیل 304
  • کلاس حفاظتیIP44
  • کشور سازنده:ایتالیا