هیچ محصولی یافت نشد.

هدایت سنج یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی یک مایع استفاده می‌شود. این دستگاه بر اساس میزان هدایت الکتریکی مایع، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد.

مایعات مختلف می‌توانند هدایت الکتریکی متفاوتی داشته باشند. از جمله عواملی که هدایت الکتریکی مایعات را تحت تأثیر قرار می‌دهند می‌توان به غلظت املاح، یون‌ها، و مواد محلول در مایع اشاره کرد. هدف  استفاده از هدایت سنج، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت مایعات بر اساس هدایت الکتریکی آنها است.

در اکثر موارد، هدایت سنج با استفاده از یک الکترود که به مایع نزدیک می‌شود و مدار الکتریکی سنجش هدایت، هدایت الکتریکی مایع را اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه میزان هدایت الکتریکی را به صورت مقاومت یا هدایت (conductivity) نشان می‌دهد که معمولاً به واحد Siemens/cm (S/cm) یا Microsiemens/cm (μS/cm) اندازه‌گیری می‌شود.

کاربرد هدایت سنج

کاربرد هدایت سنج در صنایع مختلف بسیار وسیع است از جمله:

  • استفاده در صنایع شیمیایی
  • کشاورزی، آب و فاضلاب
  • کنترل کیفیت آب در استخرها
  • تصفیه آب و آب‌شیرین کنی‌ها
  • صنایع غذایی و داروسازی

اندازه‌گیری هدایت الکتریکی مایعات می‌تواند در پایش و کنترل فرآیندها و کیفیت محصولات مایعی مختلف بسیار مفید باشد.