هیچ محصولی یافت نشد.

دستگاه رفراکتومتر، عمدتا برای اندازه‌گیری اندیس شکست نور در مایعات و جامدات کاربرد دارد. این دستگاه‌ها معمولا شامل یک لامپ نور و یک دتکتور است که نور را از نمونه مورد بررسی عبور می‌دهد و میزان شکست و انعکاس نور را اندازه‌گیری می‌کند.

رفراکتومتر

دستگاه رفراکتومتر یک وسیله آزمایشی است که برای اندازه‌گیری شاخص شکستن (اندیسه شکستن) نور در یک ماده یا محلول به نام شاخص شکست (اندیس شکست) یا همان نمایندهٔ شکست نور (refractive index) استفاده می‌شود.

کاربرد دستگاه رفراکتومتر

دستگاه رفراکتومتر کاربردهای گسترده‌ای در مختلف صنایع و حوزه‌های مختلف دارد. این دستگاه برای اندازه‌گیری اندیس شکست نور در مواد مختلف و محلول‌ها به‌کار می‌رود و از آن برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد استفاده می‌شود. برخی از کاربردهای اصلی دستگاه رفراکتومتر عبارتند از:

  1. صنایع غذایی: برای کنترل کیفیت، تعیین غلظت شکر، روغن، مواد شیرین‌کننده و سایر ترکیبات موجود در مواد غذایی استفاده می‌شود.
  2. صنایع دارویی: در تحقیق و توسعه داروها، کنترل کیفیت مواد خام و تعیین خصوصیات شیمیایی داروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  3. صنایع شیمیایی: برای بررسی و تحلیل خصوصیات مواد شیمیایی، تعیین غلظت، تشخیص آلاینده‌ها و کنترل کیفیت مواد به کار می‌رود.
  4. علوم زیستی: در تحقیقات بیوشیمیایی، بیولوژی مولکولی، ویروس‌شناسی و سایر حوزه‌های علوم زیستی به‌عنوان یک ابزار تحقیقاتی اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  5. صنایع نفت و گاز: برای تحلیل و اندازه‌گیری خصوصیات مواد شیمیایی مانند روغن‌ها، گازها و مواد پایه‌ای صنایع نفت و گاز به‌کار می‌رود.
  6. بررسی کیفیت آب و فاضلاب: در بررسی کیفیت آب‌ها، تعیین میزان آلاینده‌ها و مواد حل شده در آب به‌منظور کنترل آلودگی آب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  7. کشاورزی: برای تعیین خصوصیات و کنترل کیفیت کودها، محلول‌های کشاورزی و کنترل کیفیت خاک به‌کار می‌رود.

به‌طور کلی، دستگاه رفراکتومتر به‌عنوان یک ابزار آزمایشگاهی و صنعتی بسیار مفید است که در تحقیقات و کنترل کیفیت مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند اطلاعات مفیدی دربارهٔ خصوصیات مواد فراهم کند.