هیچ محصولی یافت نشد.

لول سوئیچ یا به عبارت دیگر "سوئیچ سطحی" (Level switch) یک دستگاه الکترونیکی یا مکانیکی است که برای تشخیص سطح یا ارتفاع مایع در یک مخزن یا تانک استفاده می‌شود.

لول سوئیچ

لول سوئیچ یک دستگاه کنترلی است و  بر اساس تغییرات در سطح مایع یا جامدات، عملکرد واکنشی دارند و به کنترل سطوح مخزن‌ها کمک می‌کنند.

عملکرد لول سوئيچ

عملکرد اصلی لول سوئیچ این است که وقتی سطح مایع به یک ارتفاع خاصی رسید، سیگنال یا خروجی ایجاد می‌کند که معمولاً برای کنترل یک دستگاه یا فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیگنال ممکن است یک سیگنال الکتریکی، مکانیکی یا الکترونیکی باشد که برای روشن و خاموش کردن دستگاه‌های مرتبط با سطح مایع، مثل پمپ‌ها، ولوها و سیستم‌های کنترل استفاده می‌شود.

در عمل، لول سوئیچ‌ها می‌توانند به صورت فشاری، فوتوالکتریکی، مغناطیسی، اولتراسونیکی یا با تکنولوژی‌های مختلف دیگر عمل کنند. برخی از لول سوئیچ‌ها با قابلیت تنظیم ارتفاع سطح، برخی دیگر هم با قابلیت تشخیص سطوح مختلف مایعات مانند مواد مختلف یا مایعات با خواص مختلف (مثلاً روغن، آب، یا مواد شیمیایی) طراحی شده‌اند.

انواع لول سوئيچ

لول سوئیچ‌ها یا سوئیچ‌های سطح، به منظور کنترل و اندازه‌گیری سطح مایعات در مخازن و تانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.انواع مختلفی دارند که هر کدام با مکانیزم‌های مختلفی عمل می‌کنند. برخی از انواع شناخته‌شده از لول سوئیچ‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

  • لول سوئیچ خازنی (Capacitive Level Switch)

این نوع لول سوئیچ بر اساس تغییرات در خواص خازن موجود در محیط مایع، سطح مایع را تشخیص می‌دهد. وقتی که مایع به ارتفاع معینی می‌رسد، خازن متصل به لول سوئیچ تغییراتی در خواص الکتریکی خود را نشان می‌دهد.

  • لول سوئیچ القایی (Inductive Level Switch)

این سوئیچ‌ها از تغییرات در خواص القایی یا مغناطیسی مایعات برای تشخیص سطح استفاده می‌کنند. وقتی مایع به ارتفاع معینی می‌رسد، تغییرات القایی یا مغناطیسی ایجاد می‌شود که توسط لول سوئیچ تشخیص داده می‌شود.

لول سوئیچ دیافراگمی (Diaphragm Level Switch)

این نوع سوئیچ‌ها از یک دیافراگم استفاده می‌کنند که با تغییرات در فشار مایعات به سطح مورد نظر، عملکرد سوئیچ را فعال می‌کند.

  • لول سوئیچ شناوری (Float Level Switch)

این سوئیچ‌ها از یک قسمت شناور (فلوت) استفاده می‌کنند که با تغییر در سطح مایع بالا و پایین می‌رود، سطح مایع را تشخیص می‌دهند. وقتی سطح مایع به ارتفاع مورد نظر می‌رسد، فلوت حرکت می‌کند و سیگنال خروجی تولید می‌شود.

  • لول سوئیچ پره‌ای (Vane Level Switch)

این نوع سوئیچ‌ها با استفاده از یک پره یا ترموستات که با تغییرات در سطح مایع به حرکت درمی‌آید، سطح مایع را تشخیص می‌دهند.

  • لول سوئیچ مغناطیسی (Magnetic Level Switch)

این نوع سوئیچ‌ها از قطب‌های مغناطیسی درون یک لوله یا محیط مایع استفاده می‌کنند و وقتی که سطح مایع به ارتفاع معینی می‌رسد، تغییرات در جذب مغناطیسی اتفاق می‌افتد که توسط لول سوئیچ تشخیص داده می‌شود.

هر یک از این انواع لول سوئیچ‌ها بر اساس شرایط کاری، دقت مورد نیاز و نوع مایع، برای کاربردهای خاصی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برند لول سوئیچ

  • وگا
  • ویکا
  • روزمنت