هیچ محصولی یافت نشد.

آنالیز گاز به معنای فرآیندی است که در آن ترکیبات گازی موجود در نمونه‌های گوناگون، از جمله هوا، گازهای صنعتی، آب، خاک و مواد دیگر، اندازه‌گیری، تحلیل و شناسایی می‌شوند. این فرآیند می‌تواند به صورت کمی (محاسبه غلظت گازها) یا کیفی (شناسایی نوع گازهای موجود) صورت بگیرد.

آنالیز گاز معمولاً توسط دستگاه‌های خاصی صورت می‌گیرد که از تکنولوژی‌های مختلفی برای شناسایی و اندازه‌گیری گازها استفاده می‌کنند. برخی از این دستگاه‌ها شامل آنالیزورهای گازی، سنسورهای گاز، اسپکترومترهای جذبی، ماسه برگردانه‌ای و سایر تجهیزات تحلیلی هستند.

مراحل آنالیز گاز عموماً شامل مراحل زیر می‌شود:

  1. نمونه‌گیری: در این مرحله نمونه‌هایی از هوا، گاز یا ماده مورد نظر جمع‌آوری می‌شوند تا به آنالیز فرستاده شوند.
  2. آماده‌سازی نمونه: نمونه‌های گرفته شده ممکن است نیاز به آماده‌سازی خاصی داشته باشند مانند خنک کردن، گرم کردن، فشرده سازی یا تصفیه.
  3. آنالیز و اندازه‌گیری: نمونه‌های آماده‌شده با استفاده از دستگاه‌های آنالیزی مناسب مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می‌گیرند تا غلظت و نوع گازهای موجود در آنها مشخص شود.
  4. تفسیر و گزارش‌دهی: نتایج آنالیز به شکل اطلاعات و گزارش‌های مناسبی تفسیر و ارائه می‌شود تا برای تصمیم‌گیری‌های لازم مورد استفاده قرار گیرد.

آنالیز گاز در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز، شیمیایی، پزشکی، محیط‌زیست، صنعت خودرو و صنایع دیگر به منظور کنترل کیفیت، پایش فرآیندها، شناسایی آلودگی‌ها و ایجاد محیط‌های کاری و محل زندگی ایمن‌تر استفاده می‌شود.