هیچ محصولی یافت نشد.

فلوسوئیچ یا سوئیچ‌های جریان نقش مهمی در کنترل و نظارت بر جریان مایعات دارند. این تجهیزات برای تشخیص تغییرات در جریان مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صورت افزایش یا کاهش ناگهانی جریان از مقدار تنظیم شده، به‌منظور حفاظت از تجهیزات و سیستم‌های مرتبط، آلارم را فعال می‌کنند.

فلوسوئیچ

فلوسوئیچ (Flow Switch) یک سنسور یا تجهیزات الکترونیکی است که برای تشخیص حضور یا عدم حضور جریان مایعات یا گازها به کار می‌رود. وظیفه اصلی فلوسوئیچ، تشخیص وقفه یا تغییر در جریان مایعات است و هنگامی که جریان به حد مشخصی می‌رسد یا از مرز تعیین شده خارج می‌شود، وضعیت خروجی فلوسوئیچ تغییر می‌کند.

وظیفه اصلی فلوسوئیچ یا سوئیچ جریان این است که در صورتی که جریان مایعات از حد تنظیم شده (به عنوان حداکثر یا حداقل) فراتر رود یا کاهش یابد، وضعیت خروجی را تغییر دهد. برای مثال، در صورتی که جریان مایع بیشتر از حد مشخصی (که به عنوان مثال یک حداکثر مقدار مجاز جریان می‌تواند باشد) تغییر کند، سوئیچ جریان ممکن است آلارم را فعال کرده و به سیستم کنترل یا PLC سیگنال الکتریکی برای اعمال اقدامات لازم ارسال کند. این اقدامات ممکن است شامل قطع یا روشن کردن یک تجهیزات یا سیستم‌های جانبی، تنظیمات کنترلی، یا اعلام هشدار به عوامل انسانی باشد.

انواع فلوسوئيچ

فلوسوئیچ‌ها یا سوئیچ‌های جریان متناسب با نوع کاربرد و شرایط محیطی مختلف، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی‌ها بر اساس اصل عملکرد، نوع سنسور، و نوع تکنولوژی مورد استفاده در فلوسوئیچ‌ها صورت می‌گیرد. برخی از انواع اصلی فلوسوئیچ‌ها شامل موارد زیر است:

  • فلوسوئیچ تیغه ای یا پدالی (Paddle Flow Switch)

این نوع فلوسوئیچ، یک تیغه یا پدال دارد که در مسیر جریان قرار دارد. وقتی جریان مایع به اندازه کافی برای حرکت تیغه یا پدال فراهم می‌شود، سوئیچ فعال می‌شود و وضعیت خروجی تغییر می‌کند.

  • فلوسوئیچ پیستونی (Piston Flow Switch)

این نوع فلوسوئیچ‌ها دارای یک پیستون است که با جریان مایع به سمت حرکت می‌کند. وقتی جریان به اندازه مورد نظر می‌رسد، پیستون حرکت کرده و وضعیت خروجی تغییر می‌کند.

  • فلوسوئیچ التراسونیک (Ultrasonic Flow Switch)

این نوع فلوسوئیچ‌ها از امواج التراسونیک برای تشخیص جریان استفاده می‌کنند. آن‌ها از تغییرات در امواج التراسونیک که ناشی از جریان مایع استفاده می‌کنند.

  • فلوسوئیچ ترمال یا گرمایشی (Thermal Flow Switch)

این نوع فلوسوئیچ‌ها بر اساس تغییرات دما که ناشی از جریان مایع استفاده می‌کنند، عمل می‌کنند. زمانی که جریان مایع تغییر می‌کند، دما نیز تغییر می‌کند و فلوسوئیچ براساس این تغییرات عمل می‌کند.

  • فلوسوئیچ پیزو (Piezo Flow Switch)

این نوع فلوسوئیچ‌ها از پیزوالکتریک برای تولید سیگنال الکتریکی بر اساس جریان مایع استفاده می‌کنند. تغییرات فشار ناشی از جریان مایع، سیگنال پیزوالکتریک را تولید می‌کند و فلوسوئیچ عمل می‌کند.

  • فلوسوئیچ خطی (Flow switches with pipe tees)

این نوع فلوسوئیچ‌ها شامل سنسورها و تی‌جی های خطی در مسیر جریان هستند که جریان را تشخیص می‌دهند و وضعیت خروجی را تغییر می‌دهند.

  • فلوسوئیچ توربینی (Turbine Flow Switch)

فلوسوئیچ توربینی یک نوع فلوسوئیچ جریان است که از یک توربین برای تشخیص جریان مایعات استفاده می‌کند. این نوع سوئیچ جریان معمولاً شامل یک توربین کوچک است که درون مسیر جریان مایع قرار دارد. وقتی که مایع در مسیر جریان حرکت می‌کند و به توربین می‌رسد، توربین حرکت می‌کند و این حرکت توسط سنسورهای داخلی تشخیص داده می‌شود.

کاربرد فلوسوئیچ ها

فلوسوئیچ‌ها یا سوئیچ‌های جریان در صنایع مختلف به منظور کنترل، نظارت، و ایمنی در مورد جریان مایعات و گازها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات از تغییرات در جریان مایعات برای انجام وظایف مختلف استفاده می‌کنند. برخی از کاربردهای فلوسوئیچ‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

مانیتورینگ و کنترل جریان

فلوسوئیچ‌ها برای نظارت بر جریان مایعات یا گازها و کنترل آن‌ها در مقادیر مشخصی استفاده می‌شوند. زمانی که جریان از یک حد مشخص فراتر می‌رود یا کاهش می‌یابد، فلوسوئیچ‌ها وضعیت خروجی را تغییر می‌دهند.

حفاظت تجهیزات

این تجهیزات به عنوان یک ابزار ایمنی برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات یا سیستم‌ها در صورت افزایش ناگهانی جریان یا کاهش آن استفاده می‌شوند. این کاربرد به خصوص در صنایعی که نیاز به محافظت از تجهیزات از جریان‌های نامطلوب دارند، حائز اهمیت است.

کنترل پمپ‌ها

فلوسوئیچ‌ها برای روشن و خاموش کردن پمپ‌ها و تنظیم جریان مایعات در سیستم‌های آب، صنایع شیمیایی و نفت و گاز استفاده می‌شوند.

استفاده در سیستم‌های اطفاء حریق

در سیستم‌های اطفاء حریق، فلوسوئیچ‌ها برای تشخیص و اعلام نقصان در جریان آب یا مایع اطفاء حریق مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استفاده در سیستم‌های خنک‌کننده

در سیستم‌های خنک‌کننده صنعتی، فلوسوئیچ‌ها به منظور کنترل و نظارت بر جریان آب یا مایع خنک کننده بکار می‌روند.

استفاده در صنایع آب و فاضلاب

در صنایع آب و فاضلاب، فلوسوئیچ‌ها برای کنترل و نظارت بر جریان و همچنین جلوگیری از سرازیری مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خرید انواع فلوسوئيچ

این تجهیزات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کنترل، ایمنی، و بهبود عملکرد سیستم‌ها و تجهیزات صنعتی و محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما با توجه به نوع عملکرد مورد انتظار می توانید مدل مناسب فلوسوئيچ را انتخاب نمایید