هیچ محصولی یافت نشد.
کپسول‌های آتش‌نشانی عموما به عنوان قسمتی از تجهیزات اطفاء حریق در مکان‌هایی که نیاز به وسایل اطفاء حریق در حالت اضطراری وجود دارد، استفاده می‌شوند.

انواع کپسول آتشنشانی

کپسول‌های پودری

این کپسول‌ها شامل پودرهای اطفاء حریق مختلف مانند پودر آبی، پودر دی‌آبامونیوم فسفات و ... می‌شوند. این پودرها برای اطفاء حریق‌های کلاس A، B، C و کاربرد در حریق‌های گازی مناسب هستند.

کپسول‌های کربن دی‌اکسید (CO2)

این کپسول‌ها دارای گاز کربن دی‌اکسید هستند که برای اطفاء حریق‌های کلاس B و C (مواد سوختنی مانند گازها، روغن‌ها، گریس و ...) و مناطقی که به دلیل حضور اجسام برقی، استفاده از آب مناسب نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کپسول‌های فومی

این کپسول‌ها دارای ماده‌ی اطفاء حریق فوم می‌باشند که برای اطفاء حریق‌های کلاس A و B (حریق‌های جامد و مایع) مناسب هستند.

استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی به دلیل سهولت در استفاده، اندازه کوچک و عملکرد سریع واکنشی، در شرایط اضطراری و وقوع حریق به کار می‌روند. همچنین، اطمینان از استاندارد بودن و به‌روز بودن آنها بسیار حائز اهمیت است.