هیچ محصولی یافت نشد.
جعبه‌های آتش‌نشانی به عنوان بخشی از تجهیزات ایمنی در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این جعبه‌ها به منظور قرار دادن و نگهداری تجهیزات اطفاء حریق و وسایل اضطراری کوچک در مکان‌هایی که نیاز به اقدامات سریع برای مقابله با حریق وجود دارد، طراحی شده‌اند. عموماً شامل موارد زیر می‌شوند:
  1. آتش‌نشانی وسایل اطفاء حریق: مانند آتش‌نشانی‌های پودری، آبی یا فومی کوچک، آتش‌نشانی‌های قابل حمل که در شرایط آتش‌سوزی اولیه برای اطفای حریق مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  2. دستکش‌های ایمنی: برای حفاظت از دست‌ها در هنگام استفاده از وسایل اطفاء حریق.
  3. گل سر:‌ وسیله‌ای که در صورت وقوع حریق، برای حفاظت از سر استفاده می‌شود.
  4. ماسک‌های حفاظتی: برای جلوگیری از تنفس دود یا گازهای سمی.
  5. چراغ قوه: برای روشنایی محل و افراد در صورت قدرتمندی یا تاریکی شدید.
  6. دیگر تجهیزات اضطراری: ممکن است شامل برخی ابزارهای کوچک و مفید دیگر مانند چکش شیشه‌شکن، فرمان، کابل‌های اضطراری و ... باشد.

هدف از این جعبه‌های آتش‌نشانی، فراهم کردن دسترسی سریع و آماده به وسایل اطفاء حریق و تجهیزات اضطراری در مواقع اضطراری و وقوع حریق است تا بتوان به سرعت اقدامات لازم برای مقابله با آتش را آغاز کرد و خطرات جدی را کاهش داد.