منبع تحت فشار امرا

نمایش دادن همه 8 نتیجه

قیمت

  منبع انبساط امرا ۱۰۰ لیتری درجه دار

  2,762,500 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع100 لیتر
  • فشار کاری10 بار
  • قطر46 سانتی متر
  • ارتفاع84 سانتی متر
  • سایز شیر1 اینچ
  • درجه تنظیم فشاردارد

  منبع انبساط ۱۰۰ لیتری امرا

  2,762,500 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع100 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر46 سانتی متر
  • ارتفاع84 سانتی متر
  • سایز شیر1 اینچ

  منبع انبساط ۱۵۰ لیتری امرا

  5,057,500 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع150 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر46 سانتی متر
  • ارتفاع84 سانتی متر
  • سایز شیر1 اینچ

  منبع انبساط ۲۰۰ لیتری امرا

  6,417,500 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع200 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر64 سانتی متر
  • ارتفاع103 سانتی متر
  • سایز شیر1.4 1 اینچ

  منبع انبساط ۳۰۰ لیتری امرا

  7,437,500 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع300 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر64 سانتی متر
  • ارتفاع116 سانتی متر
  • سایز شیر1.4 1 اینچ

  منبع انبساط ۵۰۰ لیتری امرا

  13,050,000 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع500 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر64 سانتی متر
  • ارتفاع143 سانتی متر
  • سایز شیر1.4 1 اینچ

  منبع انبساط ۷۵۰ لیتری امرا

  20,825,000 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع750 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر85 سانتی متر
  • ارتفاع192 سانتی متر
  • سایز شیر1.2 1 اینچ

  منبع انبساط ۱۰۰۰ لیتری امرا

  29,350,000 تومان
  • برند:امرا
  • حجم منبع1000 لیتر
  • فشار کاری16 بار
  • قطر85 سانتی متر
  • ارتفاع212 سانتی متر
  • سایز شیر1.2 1 اینچ