قیمت

  پمپ دو پروانه بشقابی 5.5 اسب لئو سه فاز 2AC 400H

  19,400,000 تومان
  • حداکثر هد: 82 متر
  • قدرت : 5.5 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 15/5 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 11.4 اینچ
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ بشقابی 2 اسب 2 اینچ LEO لیو ACM 150 B2

  7,610,000 تومان
  • حداکثر هد: 22 متر
  • قدرت : 2 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 30 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی و خروجی : 2 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه 1 اسب تکفاز LEO لیو 2ACm 75

  5,790,000 تومان
  • حداکثر هد: 45 متر
  • قدرت : 2 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 4.8 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.4 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ بشقابی لئو 3 اسب 2 اینچ ACM 220 CH2

  14,270,000 تومان
  • حداکثر هد: 31 متر
  • قدرت : 3 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 27 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی و خروجی : 2 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه لئو یک اسب تکفاز 2ACm 75

  5,798,000 تومان
  • حداکثر هد: 45 متر
  • قدرت : 1 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 4/8 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.4 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه لئو 1/5 اسب تکفاز 2ACm 110

  8,730,000 تومان
  • حداکثر هد: 47 متر
  • قدرت : 1/5 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 8.4 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه لیو 1/5 اسب LEO سه فاز 2AC 110

  9,150,000 تومان
  • حداکثر هد: 47 متر
  • قدرت : 1/5 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 8.4 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه LEO سه اسب تکفاز 2XCm 25/160 a

  12,660,000 تومان
  • حداکثر هد: 68 متر
  • قدرت : 3 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 12 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه 2 اسب LEO لیو سه فاز 2AC 150

  10,460,000 تومان
  • حداکثر هد: 63.5 متر
  • قدرت : 2 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 7.2 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه 2 اسب LEO تکفاز 2ACm 150

  10,460,000 تومان
  • حداکثر هد: 63.5 متر
  • قدرت : 2 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 7.2 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ دو پروانه 3 اسب LEO سه فاز 2AC 220

  10,760,000 تومان
  • حداکثر هد: 68 متر
  • قدرت : 3 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 11 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی : 11.2 اینچ
  • قطر لوله خروجی : 1 اینچ
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد

  پمپ بشقابی 1/5 اسب Leo لیو 2 اینچ ACM 110 B2

  7,310,000 تومان
  • حداکثر هد: 19/5 متر
  • قدرت : 1/5 اسب بخار
  • جنس پروانه پمپ: برنج
  • جنس بدنه پمپ : چدن
  • حداکثر دبی: 30 متر مکعب در ساعت
  • قطر لوله ورودی و خروجی : 2 اینچ
  • حداکثر دمای سیال پمپ شونده : 40 درجه سانتی گراد
  • گارانتی: 2 سال گارانتی دارد