قیمت

  فیلتر شنی استخر آکوا اطلس مدل FD-920

  27,800,000 تومان
  • برند:آکوا اطلس
  • سایز  اتصالات : 2 اینچ
  • حجم سیلیس : 450 کیلوگرم
  • ابعاد دستگاه : ارتفاع*قطر(107*92)
  • دبی : 33 مترمکعب بر ساعت

  فیلتر شنی استخر آکوا اطلس مدل FD-760

  21,600,000 تومان
  • برند:آکوا اطلس
  • سایز اتصالات: 2 اینچ
  • حجم سیلیس : 350 کیلوگرم
  • ابعاد دستگاه : ارتفاع*قطر(90*76)
  • دبی : 22 مترمکعب بر ساعت

  فیلتر شنی استخر آکوا اطلس مدل FD-620

  15,200,000 تومان
  • برند:آکو اطلس
  • حجم سیلیس : 150 کیلوگرم
  • سایز لوله اتصالات : 1/2 1 اینچ
  • ابعاد دستگاه : ارتفاع*قطر(77*55)
  • هد : 15 مترمکعب بر ساعت

  فیلتر شنی استخر آکوا اطلس مدل FD-500

  12,800,000 تومان
  • برند:آکو اطلس
  • حجم سیلیس : 75 کیلوگرم
  • سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ
  • ابعاد دستگاه : ارتفاع*قطر(65*50)
  • دبی  : 10 مترمکعب بر ساعت