قیمت

  پله استخر ایمکس مدل STANDARD NSL215-S

  3,500,000 تومان
  • تعداد پله 2
  • دارای ارتفاع 132 سانتی متر
  • فاصله بین هر پله 25 سانتی متر
  • مناسب برای عمق تا 50 سانتی متر
  • ...

  پله استخر ایمکس مدل STANDARD NSL515-S

  7,500,000 تومان
  • تعداد پله 5
  • دارای ارتفاع 207 سانتی متر
  • فاصله بین هر پله 25 سانتی متر
  • مناسب برای عمق تا 120 سانتی متر
  • ...

  پله استخر ایمکس مدل STANDARD NSL415-S

  6,500,000 تومان
  • تعداد پله 4
  • دارای ارتفاع 182 سانتی متر
  • فاصله بین هر پله 25 سانتی متر
  • مناسب برای عمق تا 100 سانتی متر
  • ...

  پله استخر ایمکس مدل STANDARD NSL315-S

  4,500,000 تومان
  • تعداد پله 3
  • دارای ارتفاع 158 سانتی متر
  • فاصله بین هر پله 25 سانتی متر
  • مناسب برای عمق تا 70 سانتی متر
  • ...

  پله استخر ایمکس مدل STANDARD NSL815-S

  9,500,000 تومان
  • تعداد پله 8
  • دارای ارتفاع 283 سانتی متر
  • فاصله بین هر پله 25 سانتی متر
  • مناسب برای عمق از 200 سانتی متر به بالا
  • ...