نمایش 1–12 از 21 نتیجه

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T600

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی14.6m3/hr
 • 165 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 60 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T500

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی10m3/hr
 • 95 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 40 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T450

 • 1/2 1 اینچ
 • آبدهی8m3/hr
 • 75 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
 • استخر روباز تا حجم 32 متر مکعب
 • استخر سرپوشیده تا حجم 40 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV35

18,300,000 تومان
 • آبدهی 30.9m3/hr
 • قطر فیلتر 87cm
 • دارای گیج فشار
 • سیلیس مورد نیاز 430 کیلوگرم
 • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
 • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 125 متر مکعب
 • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 155 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV31

14,700,000 تومان
 • آبدهی 24.7m3/hr
 • قطر فیلتر 78cm
 • دارای گیج فشار
 • سیلیس مورد نیاز 320 کیلوگرم
 • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
 • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 100 متر مکعب
 • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 125 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV27

12,000,000 تومان
 • آبدهی 20.3m3/hr
 • قطر فیلتر 67cm
 • دارای گیج فشار
 • سیلیس مورد نیاز 185 کیلوگرم
 • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
 • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 80 متر مکعب
 • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV24

9,360,000 تومان
 • آبدهی 14.3m3/hr
 • قطر فیلتر 60cm
 • دارای گیج فشار
 • سیلیس مورد نیاز 125 کیلوگرم
 • اتصالات و فیتینگ ها سایز ½ 1
 • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 55 متر مکعب
 • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 70 متر مکعب
 • ...