فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

قیمت

  فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T600

  12,350,000 تومان
  • 1/2 1 اینچ
  • آبدهی14.6m3/hr
  • 165 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
  • استخر روباز تا حجم 60 متر مکعب
  • استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T500

  9,850,000 تومان
  • 1/2 1 اینچ
  • آبدهی10m3/hr
  • 95 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
  • استخر روباز تا حجم 40 متر مکعب
  • استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T450

  • 1/2 1 اینچ
  • آبدهی8m3/hr
  • 75 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
  • استخر روباز تا حجم 32 متر مکعب
  • استخر سرپوشیده تا حجم 40 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV35

  28,350,000 تومان
  • آبدهی 30.9m3/hr
  • قطر فیلتر 87cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 430 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 125 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 155 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV31

  22,170,000 تومان
  • آبدهی 24.7m3/hr
  • قطر فیلتر 78cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 320 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 100 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 125 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV27

  19,600,000 تومان
  • آبدهی 20.3m3/hr
  • قطر فیلتر 67cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 185 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 80 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV24

  13,750,000 تومان
  • آبدهی 14.3m3/hr
  • قطر فیلتر 60cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 125 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز ½ 1
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 55 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 70 متر مکعب
  • ...