قیمت

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P650

  10,150,000 تومان
  • سیلیس مورد نیاز 145 کیلوگرم
  • مناسب برای استخر روباز با ظرفیت 60 متر مکعب
  • مناسب استخر سرپوشیده با ظرفیت 75 متر مکعب
  • میزان آبدهی 15.3 متر مکعب در ساعت
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P500

  7,849,000 تومان
  • سیلیس مورد نیاز 85 کیلوگرم
  • مناسب برای استخر روباز با ظرفیت 42 متر مکعب
  • مناسب استخر سرپوشیده با ظرفیت 55 متر مکعب
  • میزان آبدهی 10.8 متر مکعب در ساعت
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T600

  14,200,000 تومان
  • 1/2 1 اینچ
  • آبدهی14.6m3/hr
  • 165 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
  • استخر روباز تا حجم 60 متر مکعب
  • استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P450

  7,298,000 تومان
  • سیلیس مورد نیاز 45 کیلوگرم
  • مناسب برای استخر روباز با ظرفیت 30 متر مکعب
  • مناسب استخر سرپوشیده با ظرفیت 40 متر مکعب
  • میزان آبدهی 7.8 متر مکعب در ساعت
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P400

  6,949,000 تومان
  • سیلیس مورد نیاز 35 کیلوگرم
  • مناسب برای استخر روباز با ظرفیت 25 متر مکعب
  • مناسب استخر سرپوشیده با ظرفیت 30 متر مکعب
  • میزان آبدهی 6.12 متر مکعب در ساعت
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T700

  18,639,000 تومان
  • 1/2 1 اینچ
  • آبدهی19.5m3/hr
  • 200 کیلوگرم سیلیس مورد نیاز
  • استخر روباز تا حجم 80 متر مکعب
  • استخر سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P700

  11,915,000 تومان
  • سیلیس مورد نیاز 210 کیلوگرم
  • مناسب برای استخر روباز با ظرفیت 75 متر مکعب
  • مناسب استخر سرپوشیده با ظرفیت 95 متر مکعب
  • میزان آبدهی 19.2 متر مکعب در ساعت
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV31

  16,500,000 تومان
  • آبدهی 24.7m3/hr
  • قطر فیلتر 78cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 320 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 100 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 125 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل V650

  16,700,000 تومان
  • آبدهی 15.60m3/hr
  • فشار کاری 2.5bar
  • سیلیس مورد نیاز 145 کیلوگرم
  • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV27

  14,480,000 تومان
  • آبدهی 20.3m3/hr
  • قطر فیلتر 67cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 185 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز 2inch
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 80 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV24

  10,100,000 تومان
  • آبدهی 14.3m3/hr
  • قطر فیلتر 60cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 125 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز ½ 1
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 55 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 70 متر مکعب
  • ...

  فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV20

  8,800,000 تومان
  • آبدهی 10.5m3/hr
  • قطر فیلتر 50cm
  • دارای گیج فشار
  • سیلیس مورد نیاز 70 کیلوگرم
  • اتصالات و فیتینگ ها سایز ½ 1
  • مناسب جهت استخر روباز تا حجم 40 متر مکعب
  • مناسب جهت استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب
  • ...