مشعل گازسوز

مشاهده همه 9 نتیجه

مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/4CS

 •  حداکثر  گرمایش: 450.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w450
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90A

 • حداکثر  گرمایش: 155.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w175
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90/5

 •  حداکثر  گرمایش: 500.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w750
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90/4

 •  حداکثر  گرمایش: 400.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w450
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90/3

 •  حداکثر  گرمایش: 340.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w370
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90/2

 •  حداکثر  گرمایش: 240.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w240
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90/1

 •  حداکثر  گرمایش: 165.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w175
 • دارای 1 سال گارانتی

مشعل گازسوز گرم ایران 90

 •  حداکثر  گرمایش: 110.000 Kcal/hr
 • سیستم احتراق تک مرحله ای
 • برق مصرفی تک فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • قدرت موتور w125
 • دارای 1 سال گارانت
 • .....

مشعل گازسوز گرم ایران GNG 90/30

 • حداکثر  گرمایش: 3.300.000 Kcal/hr
 •  سیستم احتراق دو مرحله ای
 • برق مصرفی: سه فاز
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • دارای 1 سال گارانتی
 • .....