قیمت

  دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 6 پره

  18,408,000 تومان
  • تعداد پره 6
  • 10 سال گارانتی
  • فشار کاری 4 bar
  • حداکثر ظرفیت kcal/hr 53,600
  • ...

  دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 5 پره

  15,829,000 تومان
  • تعداد پره 5
  • 10 سال گارانتی
  • فشار کاری 4 bar
  • حداکثر ظرفیت kcal/hr 43,700
  • ...

  دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 9 پره

  26,380,000 تومان
  • تعداد پره 9
  • 10 سال گارانتی
  • فشار کاری 4 bar
  • حداکثر ظرفیت kcal/hr 83,100
  • ...

  دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 8 پره

  23,801,000 تومان
  • تعداد پره 8
  • 10 سال گارانتی
  • فشار کاری 4 bar
  • حداکثر ظرفیت kcal/hr 73,300
  • ...

  دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 7 پره

  21,104,000 تومان
  • تعداد پره 7
  • 10 سال گارانتی
  • فشار کاری 4 bar
  • حداکثر ظرفیت kcal/hr 63,400
  • ...