شناور قرص کلر پول استار مدل PD01

110,000 تومان
 • بدون نیاز به برق یا تجهیزات پیشرفته
 • جهت گند زدایی و ضد عفونی انواع استخر های خانگی و تفریحی
 • ...

کلرزن خطی ایمکس مدل CLL-50

6,784,000 تومان
 • ظرفیت 6 کیلوگرم
 • اندازه ارتفاع بدنه 58 سانتی متر
 • اندازه قطر دستگاه 22/5 سانتی متر
 • لوله های اتصال 50 میلی متری (1.5 اینچ)
 • ...

کلرزن خطی ایمکس مدل CLL-75

 • ظرفیت 11 کیلوگرم
 • اندازه ارتفاع بدنه 76 سانتی متر
 • اندازه قطر دستگاه 22/5 سانتی متر
 • لوله های اتصال 50 میلی متری (1.5 اینچ)
 • ...

کلرزن خطی ایمکس مدل CL-02

2,302,000 تومان
 • ظرفیت 4 کیلوگرم
 • اندازه ارتفاع بدنه 70 سانتی متر
 • اندازه قطر دستگاه 11 سانتی متر
 • لوله های اتصال 50 میلی متری (1.5 اینچ)
 • توانایی ضد عفونی تا حداکثر 180000 لیتر
 • ...

کلرزن خطی ایمکس مدل CL-01

2,042,000 تومان
 • ظرفیت 2 کیلوگرم
 • اندازه ارتفاع بدنه 42 سانتی متر
 • اندازه قطر دستگاه 11 سانتی متر
 • لوله های اتصال 50 میلی متری (1.5 اینچ)
 • توانایی ضد عفونی تا حداکثر 100000 لیتر
 • ...