کولر گازی و اسپلیت ال جی

نمایش دادن همه 7 نتیجه

کولر گازی ال جی 12000 اینورتر آرتکول NA128SK1

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژی: A
 • نوع گاز مبردR410a
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت 17 تا 22 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای:معتدل
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

کولر گازی ال جی 24000 نیو تایتان NB246TQ

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژی: B
 • نوع گاز مبردR22
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت 34 تا 45 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای:معتدل
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

کولر گازی ال جی 18000 اینورتر آرتکول NA188SK3

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژی: A
 • نوع گاز مبردR410
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت  25 تا 35 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای: حاره ای
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

کولر گازی ال جی 24000 اینورتر آرتکول NA248SK3

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژی: A
 • نوع گاز مبردR410a
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت  34 تا 45 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای: معتدل
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

کولر گازی ال جی 24000 اینورتر نکست تایتان NT249SQ1

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژی: A
 • نوع گاز مبردR410a
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت 34 تا 45 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای: معتدل
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

کولر گازی ال جی 13000 اینورتر M13AJH

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژی: A
 • نوع گاز مبردR410a
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت 17 تا 22 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای: معتدل
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10

کولر گازی اینورتر ال جی 9000 نکست فایتینگ NF098ST1

 • کمپرسورروتاری 
 • عملکردسرمایش و گرمایش
 • برچسب مصرف انرژیB
 • نوع گاز مبردR410a
 • اینورتر:دارد
 • مساحت تحت پوشش: مساحت 12 تا 15 متر مربع
 • مناسب برای آب و هوای: معتدل
 • کشور سازنده:تایلند
 • مدت گارانتی:18 ماه قطعات فنی - 10 سال کمپرسور