چیلر تراکمی آب خنک گری

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

چیلر 43 تن اسکرال آب خنک گری مدل SSD1500LW-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش:43 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 21 تن اسکرال آب خنک گری مدل SSD750LW-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش:21 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 540 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1900H

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:540 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 54 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG190H

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:54 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 362 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1280H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش: 362 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 281 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1000H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش: 281 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 214 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG760H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش: 214 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 163 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG580H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش: 163 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 126 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG450H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:  126 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 94 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG340H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش: 94 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 65 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG240H/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش: 65 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 31 تن اسکرال آب خنک گری مدل SSD1100LW-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش: 31 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)