چیلر تراکمی هوا خنک گری

نمایش دادن همه 8 نتیجه

چیلر 141 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLG®F500M-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:141 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 76 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLG®F270M-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:76 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 122 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLGF430MT3/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:122 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 100 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLGF350MT3/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:100 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 65 تن اسکرو هوا خنک گری مدل LSBLGF230MT3/NB-M

 • نوع کمپرسور: اسکرو
 • ظرفیت سرمایش:65 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 34 تن اسکرال هوا خنک گری مدل LSQWRF130M/NAD-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش: 34 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 20 تن اسکرال هوا خنک گری مدل LSQWRF80M/NAD-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش: 20 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)

چیلر 17 تن اسکرال هوا خنک گری مدل LSQWRF65M/NAD-M

 • نوع کمپرسور: اسکرال
 • ظرفیت سرمایش: 17 تن
 • برق مصرفی: سه فاز 400 ولت
 • کشور سازنده:چین
 • گارانتی: شرکت نیا(18ماه قطعات و 60ماه کمپرسور)